Get Adobe Flash player

Projekt wygrany! – Program „Na dobry początek!” – Fundacja BGK

 

Fundacja BGK logo       Na Dobry Poczatek

 

Stowarzyszenie Rozwoju Społecznego „MAGIS” wzięło udział w konkursie grantowym organizowanym przez Fundację BGK w programie „Na dobry początek!”.

W 9. edycji konkursu grantowego „Na dobry początek!” Fundacja BGK nagrodziła 60 projektów wyrównujących szanse edukacyjne dzieci wiejskich i z małych miejscowości.  Dofinansowanie w wysokości ponad 500 tys. zł otrzymają biblioteki (11), ośrodki kultury, sportu i rekreacji (19) oraz lokalne organizacje pozarządowe (stowarzyszenia – 25 i fundacje – 5). Łączna wartość wszystkich projektów wyniesie ponad 780 tys. zł.

Celem konkursu jest wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci z terenów wiejskich i małych miejscowości, a także wspieranie społeczności lokalnych w tworzeniu inspirującego otoczenia do rozwoju dzieci w wieku 2-8 lat oraz integracji wielopokoleniowej w miejscowościach do 20 tys. Mieszkańców. Dofinansowane projekty w podziale na województwa: dolnośląskie 7, kujawsko-pomorskie 2,  lubelskie 8, lubuskie 2, łódzkie 3, małopolskie 10, mazowieckie 3, opolskie 2, podkarpackie  4, podlaskie 4, pomorskie  2, śląskie 5, świętokrzyskie  1, warmińsko-mazurskie  1, wielkopolskie   6, zachodniopomorskie  0. Dofinansowanie projektów w konkursie „Na dobry początek!” wynosi od 3 do 10 tys. zł.  Od początku realizacji programu „Na dobry początek!” Fundacja BGK dofinansowała 238 projektów edukacyjnych, przeznaczając na ten cel 2,058 mln zł.

Nasz projekt jako jeden z trzech w województwie mazowieckim został zauważony i doceniony. Udało nam się dzięki temu uzyskać dofinansowanie w wysokości 6.945 zł. Środki zostaną przeznaczone na realizację działań wygranego projektu: „Teatralnie, muzycznie – razem”. W projekcie wezmą udział dzieci w wieku od 2 do 8 lat. Będą uczestniczyć w zajęciach teatralnych, muzycznych, tanecznych, plastycznych oraz logo-rytmicznych. Organizowane przez nas zajęcia pozwolą dzieciom na aktywne i atrakcyjne spędzenie czasu wolnego. Sądzimy, iż udział dzieci w projekcie wpłynie na wzrost ich samodzielności oraz aktywności twórczej, pozbędą się zahamowań oraz lęków. Rodzice podczas spotkań będą mogli skorzystać z porad pedagogicznych.

Projekt realizowany będzie we współpracy z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej, Urzędem Gminy Kowala, Publiczną Szkołą Podstawową im. Janusza Korczaka w Kowali oraz Publicznym Przedszkolem im. Juliana Tuwima w Kowali.

Projekt dofinansowany przez Fundację BGK w programie „Na dobry początek”.

Serdecznie zapraszamy do udziału w projekcie. Wszelkie informacje w Świetlicy „Szansa”.